Τιμητικοί - Καλλιτεχνικοί Τίτλοι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΦΕ 

Άρθρο Ι. Καλλιτεχνικοί και τιμητικοί τίτλοι

Στα πλαίσια διάδοσης της φωτογραφίας, της καλλιέργειας πνεύματος, άμιλλας, συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των φωτογράφων του τόπου μας, η ΕΦΕ ακολουθεί τις αντίστοιχες διακρίσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας FIAP σε Καλλιτεχνικούς Τίτλους, όπου ο φωτογράφος διακρίνεται για την ποιότητα και την επιτυχή του δραστηριότητα σε Πανελλήνιους και Διεθνείς Διαγωνισμούς και σε τιμητικούς τίτλους, όπου τα μέλη μας ωφέλησαν με την προσφορά τους μακρόχρονα την λειτουργία της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας.

Άρθρο ΙΙ. Καλλιτεχνικοί τίτλοι

1. Κάθε μέλος της ΕΦΕ, ή μη μέλος της ΕΦΕ ο οποίος συμμετέχει στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς φωτογραφίας, portfolio και οτικοακουστικών της ΕΦΕ, σε Πανελλήνιους και Διεθνείς Διαγωνισμούς τρίτων φορέων υπό την Αιγίδα της Ε.Φ.Ε. καθώς και μη κάτοικος της Ελλάδος που συμμετέχει στους Διεθνείς διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της ΕΦΕ, μπορεί να υποβάλλει αίτημα για την απονομή  καλλιτεχνικού τίτλου, εάν συμπληρώνει τα ανάλογα προαπαιτούμενα προσόντα.

2. Οι καλλιτεχνικοί τίτλοι που απονέμει η ΕΦΕ είναι οι ακόλουθοι: 

2.1. Καλλιτέχνης Φωτογράφος ΕΦΕ, AHPS (Artist HPS), όπου ο υποψήφιος φωτογράφος θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 30 αναρτήσεις με 15 διαφορετικά έργα, σε πέντε (5) διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της ΕΦΕ. Για την εξέταση του φακέλου, θα πρέπει να καταβάλει 40 Ευρώ. Μετά την επιτυχή εξέταση του φακέλου ο υποψήφιος συγκεντρώνει 30 βαθμούς. 

2.2. Εξαίρετος Φωτογράφος ΕΦΕ, EHPS (Excellence HPS), όπου ο υποψήφιος φωτογράφος θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 60 αναρτήσεις με 30 διαφορετικά έργα, σε δέκα (10) διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της ΕΦΕ, συμπεριλαμβανομένων και των προαπαιτούμενων που χρησιμοποιήθηκαν στην απόκτηση του τίτλου ΑHPS. Για την εξέταση του φακέλου θα πρέπει να καταβάλει 30 Ευρώ. Μετά την επιτυχή εξέταση του φακέλου ο υποψήφιος συγκεντρώνει ακόμα 30 βαθμούς.

2.3. Επίπεδα Εξαίρετου Φωτογράφου ΕΦΕ (Excellence HPS Levels). Υπάρχουν έξι (6) επίπεδα μετά την απόκτηση του EHPS Excellence, όπου λαμβάνονται υπ’ όψη μόνο βραβεία κάθε είδους, σε διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της ΕΦΕ. Ο ενδιαφερόμενος φωτογράφος θα πρέπει να συγκεντρώσει συγκεκριμένους βαθμούς. Για λεπτομέρειες ανατρέξετε στο άρθρο V.6. Για την εξέταση του φακέλου ο υποψήφιος θα πρέπει να καταβάλει 60 Ευρώ σε κάθε επίπεδο. 

2.3.1. Εξαίρετος Φωτογράφος ΕΦΕ Χάλκινος, EHPS/bronze, (Excellence HPS Bronze Level). Σύνολο 100 βαθμοί, όπου προσμετρώνται και οι 60 βαθμοί του EHPS. 

2.3.2. Εξαίρετος Φωτογράφος ΕΦΕ Αργυρός , EHPS/silver, (Excellence HPS Silver Level). Σύνολο 150 βαθμοί, όπου προσμετρώνται και οι βαθμοί μέχρι το EHPS/bronze. 

2.3.3. Εξαίρετος Φωτογράφος ΕΦΕ Χρυσός, EHPS/gold, (Excellence HPS Gold Level).  Σύνολο 200 βαθμοί, όπου προσμετρώνται και οι βαθμοί μέχρι το EHPS/silver. 

2.3.4. Εξαίρετος Φωτογράφος ΕΦΕ Πλατίνας, EHPS/Platinum, (Excellence HPS Platinum Level). Σύνολο 250 βαθμοί, όπου προσμετρώνται και οι βαθμοί μέχρι το EHPS/gold. 

2.3.5. Εξαίρετος Φωτογράφος ΕΦΕ Αδαμάντινος 1, EHPS/Diamond 1, (Excellence HPS 1st Diamond Level). Σύνολο 15 βραβεία από διαγωνισμούς με πατροναζ της ΕΦΕ αλλά και οποιουσδήποτε της FIAP με 5 διαφορετικά έργα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενους τίτλους. 

2.3.6. Εξαίρετος Φωτογράφος ΕΦΕ Αδαμάντινος 2, EHPS/Diamond 2, (Excellence HPS 2nd Diamond Level). Σύνολο 30 βραβεία από διαγωνισμούς με πατροναζ της ΕΦΕ αλλά και οποιουσδήποτε της FIAP με 10 διαφορετικά έργα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενους τίτλους. Σε αυτόν τον τίτλο συμπεριλαμβάνονται και τα βραβευμένα έργα του Diamond 1.

2.4. Δημιουργός Φωτογράφος ΕΦΕ, MHPS  (Master HPS), όπου ο υποψήφιος φωτογράφος θα πρέπει να έχει αποκτήσει τον τίτλο EHPS και να υποβάλλει portfolio με έξι (6) τυπωμένες φωτογραφίες διαστάσεων από 20Χ30εκ. (Α4) έως 30Χ40εκ. (Α3) ενιαίας θεματικής. Για την εξέταση του φακέλου ο υποψήφιος θα πρέπει να καταβάλει 60 Ευρώ. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τα εξής μέλη του Δ.Σ. της ΕΦΕ: τον Πρόεδρο, ένας από τους δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικό Έφορο, τον Διευθυντή των Καλλιτεχνικών Τίτλων και τουλάχιστον έναν κάτοχο τίτλου MHPS ή GMHPS. Η υποψηφιότητα εγκρίνεται με την πλειοψηφία των παρευρισκομένων. 

2.5. Δάσκαλος ΕΦΕ, GMHPS  (Grand Master HPS), όπου ο υποψήφιος φωτογράφος θα πρέπει να έχει αποκτήσει τον τίτλο MHPS και να υποβάλει portfolio με είκοσι (20) τυπωμένες  φωτογραφίες διαστάσεων από 20Χ30εκ. (Α4) έως 30Χ40εκ. (Α3), ενιαίας θεματικής. Για την εξέταση του φακέλου ο υποψήφιος θα πρέπει να καταβάλλει 60 Ευρώ. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τα εξής μέλη του Δ.Σ. της ΕΦΕ: τον Πρόεδρο, ένας από τους δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικό Έφορο, τον Διευθυντή των Καλλιτεχνικών Τίτλων και τουλάχιστον έναν κάτοχο τίτλου MHPS ή GMHPS. Η υποψηφιότητα εγκρίνεται με την πλειοψηφία των παρευρισκομένων.

Άρθρο ΙΙΙ. Τιμητικοί τίτλοι

1. Οι τιμητικοί τίτλοι που απονέμει η ΕΦΕ είναι οι ακόλουθοι :

1.1 Εξαιρετικές Υπηρεσίες στην ΕΦΕ, ESHPS (Excellence for Services Rendered HPS). Για την απονομή ηθικής αναγνώρισης του υποψηφίου, θα πρέπει αυτός να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια :

α. να συμπληρώνει θητεία στο Δ.Σ. της ΕΦΕ, τουλάχιστον 6 έτη (3 θητείες), συνεχή ή διακοπτόμενα.

β. να είναι μέλος της ΕΦΕ για δέκα (10) συνεχή έτη.

1.2 Αριστείο ΕΦΕ, Hon.EHPS (Honorary Excellence HPS) Είναι η ανώτατη τιμητική διάκριση και απονέμεται μόνο σε κατόχους ESHPS, που πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια: 

α. Θητεία του υποψηφίου στο Δ.Σ. για τουλάχιστον 20 συνολικά έτη.

β. Μέλος της ΕΦΕ για 25 συνεχή έτη.

γ. Σημαντικές υπηρεσίες που ωφέλησαν μακρόχρονα την λειτουργία της ΕΦΕ.

1.3 Τιμής Ένεκεν 10ετίας μέλος της ΕΦΕ, GHMHPS (10 Years Gold Honorary Member HPS) Στα μέλη μας, που έχουν συμπληρώσει 10 συνεχή έτη ως τακτικά μέλη της Εταιρείας, απονέμεται πλακέτα 10ετίας. 

1.4 Τιμής Ένεκεν 20ετίας μέλος της ΕΦΕ, PHMHPS (20 Years Platinum Honorary Member HPS) Στα μέλη μας, που έχουν συμπληρώσει 20 συνεχή έτη ως τακτικά μέλη της Εταιρείας, απονέμεται πλακέτα 20ετίας. 

1.5 Τιμής Ένεκεν 30ετίας μέλος της ΕΦΕ,  DHMHPS (30 Years Diamond Honorary Member HPS) Στα μέλη μας, που έχουν συμπληρώσει 30 συνεχή έτη ως τακτικά μέλη της Εταιρείας, απονέμεται πλακέτα 30ετίας. 

1.6 Τιμής Ένεκεν 40ετίας μέλος της ΕΦΕ,  EHMHPS (40 Years Emerald Honorary Member HPS) Στα μέλη μας, που έχουν συμπληρώσει 40 συνεχή έτη ως τακτικά μέλη της Εταιρείας, απονέμεται πλακέτα 40ετίας

1.7  Επίτιμο μέλος Συνεργάτης της Ε.Φ.Ε.,  AHM.HPS (Associate Honorary Member HPS) Επίτιμα μέλη της Ε.Φ.Ε.  γίνονται μη μέλη που προσφέρουν και βοηθούν στο έργο της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Έλληνες και ξένοι υπήκοοι.

2. Για την απονομή των τιμητικών τίτλων συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΕΦΕ και απονέμει κατά την κρίση του τον τίτλο, με ομόφωνη απόφαση της απαρτίας του συγκεκριμένου Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδριάζει για το λόγο αυτό, σε πολύ περιορισμένο αριθμό φωτογράφων, που καθορίζεται αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, Αντιπρόεδρου, Γενικού Εφόρου ή του Γενικού Γραμματέα. 

Άρθρο ΙV. Διαδικασία 

1. Οι ενδιαφερόμενοι ζητούν τα έντυπα των αιτήσεων για τους καλλιτεχνικούς τίτλους από το αντίστοιχο τμήμα απονομής τίτλου της ΕΦΕ, ανάλογα με τον τίτλο που διεκδικούν και τα αποστέλλουν ψηφιακά  ή ταχυδρομικά με υπογεγραμμένα τα αντίστοιχα έντυπα. Εν συνεχεία υποβάλουν στην ΕΦΕ τα αποδεικτικά στοιχεία της δραστηριότητάς τους (συμπληρωμένα στο ειδικό έντυπο), μαζί με τα φωτοαντίγραφα των καταλόγων όπου δημοσιεύονται οι επιτυχίες τους. Διακρίσεις που δεν τεκμηριώνονται από τα αρχεία της ΕΦΕ και από τον ίδιο τον αιτούντα με φωτοαντίγραφα Περιοδικών ή καταλόγων ή ψηφιακά όπου αναγράφεται το όνομα του και ο τίτλος, δεν γίνονται δεκτές. Για τους τίτλους AHPS, EHPS, υποβάλλουν παράλληλα πέντε (5) φωτογραφίες τους σε ψηφιακή μορφή, ενώ για επίπεδα EHPS υποβάλλουν όλες τις βραβευμένες φωτογραφίες τους σε ψηφιακή μορφή.

2. Η ΕΦΕ για την βοήθεια των αιτούντων και για την τεκμηρίωση των επιτυχιών τους, έχει ψηφιοποιήσει τα αποτελέσματα όλων των πανελληνίων από το 1957 έως σήμερα. 

3. Οι κάτοικοι επαρχίας επιβαρύνονται με ταχυδρομικά έξοδα 8 Ευρώ και οι κάτοικοι εξωτερικούμε ταχυδρομικά έξοδα 15 Ευρώ.

Άρθρο V. Διευκρινιστικές διατάξεις

1. Οι υποψήφιοι των καλλιτεχνικών τίτλων της ΕΦΕ δε χρειάζεται να είναι μέλη της. Αιτούνται ατομικά χωρίς την υποχρεωτική συμβολή ξένης ομοσπονδίας ή φωτογραφικής λέσχης.

2. Με την απόκτηση κάθε καλλιτεχνικού ή τιμητικού τίτλου θα αντικαθίσταται δωρεάν η ταυτότητα του δικαιούχου που είναι μέλος της ΕΦΕ στην οποία αναφέρεται ο νέος τίτλος .

3. Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να καταθέσει αίτηση απευθείας για τον καλλιτεχνικό τίτλο που έχει συμπληρώσει τα αντίστοιχα προαπαιτούμενα χωρίς χρονικό περιορισμό, αρκεί να πληρώσει το συνολικό κόστος που του αναλογεί. 

4. Οι υποβολές των αιτήσεων για το MHPS και το GMHPS γίνονται μία φορά το χρόνο, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.  Αντίστοιχα, η ΕΦΕ ετοιμάζει και απονέμει τους τίτλους κάθε Δεκέμβριο.

5. Οι υποβολές των υπόλοιπων αιτήσεων γίνονται δύο φορές το χρόνο, μέχρι τα τέλη Απριλίου και μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.  Αντίστοιχα, η ΕΦΕ ετοιμάζει και απονέμει τους τίτλους κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο.

6. Τα βραβεία προσμετρώνται σαν μία ανάρτηση καθώς και τα portofolios (σειρά φωτογραφιών), τα ηχοράματα και τα διαποράματα. Το Circuit θεωρείται ως ένας διαγωνισμός.

7. Οι υποβαλλόμενες φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σε ψηφιακή  μορφή JPEG, compression 10, min 3600 pixels στη  μεγάλη πλευρά. Το όνομα αρχείου τα πρέπει να είναι: Surname_Name_Title

Οι υποβαλλόμενες φωτογραφίες θα προβάλλονται από της ΕΦΕ στο κοινό, ώστε να δείχνει το έργο των τιτλούχων. Επίσης, θα συμπεριλαμβάνονται στα ετήσια λευκώματα της ΕΦΕ, όπου θα είναι σε Ψηφιακή ή έντυπη μορφή. Όποιος υποψήφιος έχει λάβει θετική απάντηση στην αίτησή του για οποιοδήποτε καλλιτεχνικό τίτλο, έχει το δικαίωμα να κάνει ατομική έκθεση στον εκθεσιακό χώρο της ΕΦΕ χωρίς κόστος ενοικίασης του χώρου.

7. Οι βαθμοί που αντιστοιχούν στα βραβεία, για τον ορθό υπολογισμό τους κατά την αίτηση των ενδιαφερόμενων για τα επίπεδα EHPS, είναι:

7.1 Πανελλήνιοι διαγωνισμοί υπό την αιγίδα της ΕΦΕ:

  • Χρυσό Μετάλλιο: 6 βαθμοί
  • Αργυρό Μετάλλιο: 5 βαθμοί
  • Χάλκινο Μετάλλιο: 4 βαθμοί
  • Α’ Έπαινος: 3 βαθμοί
  • Β’ Έπαινος ή Ειδικός Έπαινος: 2 βαθμοί
  • Γ’ Έπαινος: 1 βαθμός

7.2 Παγκόσμιοι διαγωνισμοί υπό την αιγίδα της ΕΦΕ:

  • Χρυσό Μετάλλιο: 12 βαθμοί
  • Αργυρό Μετάλλιο: 10 βαθμοί
  • Χάλκινο Μετάλλιο: 8 βαθμοί
  • Honorable Mention ή Ribbon ή Diploma: 6 βαθμοί

8. Οι ανωτέρω νέες διατάξεις τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2023.

Δήλωση ΕΦΕ

Επίπεδα EFIAP

Προϋποθέσεις AFIAP

Προϋποθέσεις EFIAP