ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2023 ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.

56ος  ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

55ος  ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

11ος  PORTFOLIOS ΕΝΙΑΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΘΕΜΑΤΑ

Κατηγορία Ασπρόμαυρης: «Ελεύθερο»

Κατηγορία Έγχρωμης:       «Ελεύθερο»

Κατηγορία Portfolios:       «Ελεύθερο»  (ενιαίας θεματικής 4 φωτογραφιών)

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ PORTFOLIOS
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ
Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ
Γ’ ΕΠΑΙΝΟΣ Γ’ ΕΠΑΙΝΟΣ Γ’ ΕΠΑΙΝΟΣ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Τελευταία ημερομηνία υποβολής συμμετοχής: 11 Ιουνίου 2023
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 30 Ιουνίου 2023
Δημόσια προβολή και τελετή απονομής: 21 Οκτωβρίου 2023
Αποστολή Βραβείων: από 1 Νοεμβρίου 2023

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Κόκκος Κυριάκος, Πρόεδρος της ΕΦΕ
 2. Νικηφοράκης Πολυχρόνης, Πρόεδρος της ΕΦΕ, Παράρτημα Ηρακλείου
 3. Μπαλαδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος της ΕΦΕ, Παράρτημα Χανίων
 4. Κορωναίου Κατερίνα, Πρόεδρος της ΕΦΕ, Παράρτημα Πρέβεζας
 5. Ηλιάδης Αχιλλέας, Πρόεδρος της ΕΦΕ, Παράρτημα Καβάλας

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στους διαγωνισμούς μπορεί να πάρει μέρος κάθε Έλληνας φωτογράφος, μέλος ή όχι της Ε.Φ.Ε., που ζει μόνιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάθε αλλοδαπός φωτογράφος, που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά με την εγγραφή στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού μας  www.theiaap.com/e/hpsnational/  και υποβολή των φωτογραφιών θα πρέπει να τηρεί τους όρους: 

 • Κάθε φωτογράφος μπορεί να υποβάλει μέχρι και 4 φωτογραφίες σε κάθε κατηγορία Τα ψηφιακά αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή JPEG, 8 BIT, RGB, με την οριζόντια πλευρά να είναι μέχρι 1920 pixels ενώ η κάθετη να είναι 1080 pixels, 300 dpi. Κάθε αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 MB σε μέγεθος. 
 • Στην Κατηγορία Πορτφόλιο, ο διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει 1 σειρά 4 φωτογραφιών με έναν τίτλο. Τα αρχεία πρέπει να έχουν τίτλο ίδιο με τον τίτλο της σειράς, ακολουθούμενο με έναν αύξοντα αριθμό. Π.χ. αν το έργο έχει ονομασία Dance, τα 4 αρχεία που το αποτελούν θα πρέπει να ονομαστούν Dance1, Dance2, Dance3, Dance4.
 • Κάθε φωτογραφία πρέπει να έχει έναν μοναδικό τίτλο. Λέξεις όπως "χωρίς τίτλο" και "άτιτλο" ή ονόματα αρχείων λήψης κάμερας δεν είναι αποδεκτές.
 • Φωτογραφίες που έχουν διακριθεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς της Ε.Φ.Ε. αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Οι αποφάσεις των κριτικών επιτροπών είναι οριστικές και αμετάκλητες. 
 • Η ίδια εικόνα δεν μπορεί να υποβληθεί σε περισσότερες από μία κατηγορίες.
 • Κάθε συμμετέχων μπορεί να κερδίσει ένα βραβείο ανά κατηγορία.
 • Μία συμμετοχή μπορεί να απορριφθεί όταν η ΕΦΕ κρίνει ότι δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους όρους.
 • Οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί χωρίς την αντίστοιχη πληρωμή δεν θα κριθούν.
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού (διαστάσεις έργων, αναγραφή στοιχείων, υποβολή, κ.λ.π.) αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την κρίση.

Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική δημόσια τελετή και τα έργα που θα διακριθούν ενδέχεται να προβληθούν στον εκθεσιακό χώρο της Ε.Φ.Ε.

Κάθε συμμετέχων θα λάβει μέσω e-mail κάρτα αποτελεσμάτων, με τα αποτελέσματα των φωτογραφιών του που έχουν υποβληθεί. Όλα τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού: www.theiaap.com/e/hpsnational

COPYRIGHTS - ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Οι φωτογραφίες που θα βραβεύονται και οι αναρτήσεις θα φυλάσσονται στο αρχείο της ΕΦΕ. Η ΕΦΕ θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτές τις φωτογραφίες για λόγους προώθησης της καλλιτεχνικής φωτογραφίας σύμφωνα με το καταστατικό της (μη εμπορικούς), με το όνομα του Φωτογράφου και το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν θα καταβληθούν δικαιώματα χρηματικών ποσών στον κάτοχο της φωτογραφίας (θα μπορούσε να μην προστεθεί το όνομα του φωτογράφου στα φωτογραφικά κολάζ π.χ. πόστερ και προσκλήσεις). 
 • Σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους κανόνες του διαγωνισμού, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά από τον συντάκτη, επιτρέπεται η αναπαραγωγή των έργων και η χρήση τους τόσο σε τυπωμένο όσο και σε ψηφιακό άλμπουμ, ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα κλπ. Σε καμία περίπτωση η ΕΦΕ δεν θα επιτρέψει τη χρήση των έργων για άλλους σκοπούς. 
 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν τις τυχόν απαραίτητες άδειες για πρόσωπα που απεικονίζονται στα έργα τους. Ο διοργανωτής δέχεται ότι οι απαραίτητες άδειες παρέχονται από τους φωτογράφους που συμμετέχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό για πρόσωπα που απεικονίζονται. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τη χρήση των φωτογραφιών (με το όνομα του φωτογράφου) σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα (web, e-mail) θα είναι αποκλειστικά ευθύνη του συμμετέχοντα. Με την υποβολή των έργων τους οι συμμετέχοντες (ή οι γονείς ή κηδεμόνες τους, σε περίπτωση ανηλίκων συμμετεχόντων) βεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση ή την έγγραφη συναίνεση κάθε προσώπου που μπορεί να ταυτοποιηθεί στις φωτογραφίες τους (και αν είναι κάτω των 18 ετών, υπογεγραμμένο από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους) αν και όταν αυτή απαιτείται και ότι μπορούν να παράσχουν αντίγραφα αυτών, εφόσον ζητηθούν.
 • Οι εικόνες που εισάγονται πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου έργο του φωτογράφου. Οι σύνθετες εικόνες επιτρέπονται υπό τον όρο ότι όλες οι εικόνες που αποτελούν την κυρία φωτογραφία πληρούν αυτή την απαίτηση. Για την αποφυγή αμφιβολιών, δεν επιτρέπεται η χρήση εικόνων από οποιαδήποτε άλλη πηγή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ψηφιακών τραπεζών εικόνων (stock photo banks) χωρίς δικαιώματα και των cliparts. Με την υποβολή της εγγραφής, ο συμμετέχων πιστοποιεί το έργο, ως δικό του (δεν επιτρέπονται ψευδώνυμα) και επιτρέπει στους χορηγούς να αναπαράγουν δωρεάν ή εν μέρει το εγγεγραμμένο υλικό για δημοσίευση ή  και παρουσίαση, σε μέσα που σχετίζονται με την Έκθεση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάρτηση χαμηλής ανάλυσης σε έναν ιστότοπο. Η ΕΦΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για κακή χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Με την υποβολή των έργων τους στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες φωτογράφοι συναινούν ρητά για την επεξεργασία, διατήρηση και χρήση όλων των προσωπικών δεδομένων που υποβάλουν, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την ΕΦΕ  για σκοπούς που σχετίζονται με οποιεσδήποτε δραστηριότητες της ΕΦΕ. Αναγνωρίζουν επίσης και αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό συνεπάγεται ότι οι φωτογραφίες που έχουν βραβευτεί και οι λίστες αποτελεσμάτων με τα ονόματα των φωτογράφων, ενδέχεται να δημοσιευθούν και να ανακοινωθούν σε ιστότοπους και σε ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων όπως το Facebook. 
 • Οι φωτογραφίες που έχουν υποβληθεί και δεν έχουν λάβει βραβείο ή ανάρτηση θα διαγραφούν από το σύστημα σε 90 (ενενήντα) ημέρες μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 
 • Με την εγγραφή στον διαγωνισμό και την υποβολή φωτογραφιών σε αυτόν τον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρούνται ότι αποδέχονται όλους τους όρους του διαγωνισμού. Αυτοί οι όροι τίθενται σε ισχύ μετά την υποβολή των φωτογραφιών, του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. Θεωρείται ότι ο ο συμμετέχων στον διαγωνισμό έχει διαβάσει και αποδεχθεί όλους τους κανόνες. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν σε τυχόν κανόνες μετά τη συμμετοχή τους σε αυτόν τον διαγωνισμό. 
 • Με την υποβολή των έργων τους οι συμμετέχοντες (ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών σε περίπτωση ανηλίκων) δηλώνουν και αναγνωρίζουν ότι αναλαμβάνουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε από τις φωτογραφίες που έχουν υποβάλει και ότι συμφωνούν να παρέμβουν υπέρ της ΕΦΕ αλλά και να αποζημιώσουν την ΕΦΕ από οποιαδήποτε αξίωση τρίτων για οποιαδήποτε απαίτηση ή ζημία οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από ή σε σχέση με τον διαγωνισμό αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των αξιώσεων τρίτων για προστασία προσωπικών δεδομένων ή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή σε περιπτώσεις δυσφήμησης ή παραβίασης απορρήτου.
 • Για να διασφαλιστεί ότι οι εικόνες συμμορφώνονται με τους Όρους Συμμετοχής και τους ορισμούς, η ΕΦΕ μπορεί να πραγματοποιήσει ελέγχους στις εικόνες για να βεβαιωθεί ότι:
 • α) Οι εικόνες είναι το πρωτότυπο έργο του συμμετέχοντος και ότι
 • β) Οι εικόνες συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους ορισμούς που ορίζονται στους παρόντες  όρους. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται να ζητηθεί από τον συμμετέχοντα να παράσχει τις αρχικά καταγεγραμμένες εικόνες από την μηχανή του, με τα δεδομένα EXIF άθικτα, εντός καθορισμένης προθεσμίας. Η αμφισβητούμενη εικόνα ή οι τυχόν συμμετέχοντες που δεν συμμορφώνονται με ένα τέτοιο αίτημα για την αρχική εικόνα μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζουν τους παρόντες όρους συμμετοχής και να απορριφθούν. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν αυτομάτως με αυτούς τους όρους με την υποβολή των έργων τους στον Διαγωνισμό.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μέλη της ΕΦΕ -Παραρτημάτων: 10  Ευρώ

Μη Μέλη: 15  Ευρώ

ΠΛΗΡΩΜΗ

Τραπεζικό Εμβάσμα: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΒΑΝ: GR4101101650000016547051819 

BIC: ETHNGRAA

Σχόλια: Όνομα του Συμμετέχοντα και "Συμμετοχή Πανελλήνιοι ΕΦΕ 2023".

Προσοχή! τα εμβάσματα που επιβαρύνουν τον δικαιούχο με έξοδα εμβάσματος, θεωρούνται άκυρα και ακυρώνουν την συμμετοχή. Πρέπει οι συμμετέχοντες να δηλώνουν κατά την μεταφορά ότι «τα έξοδα επιβαρύνουν τον αποστολέα» όταν πρόκειται για άλλη τράπεζα εκτός ΕΤΕ.

Η πληρωμή Paypal είναι διαθέσιμη: payments@efe.com.gr

Απαραίτητα είναι: Το όνομα του συμμετέχοντα με την επισήμανση  "Συμμετοχή Πανελλήνιοι ΕΦΕ 2023". που πρέπει να συμπεριληφθούν στα σχόλια της συναλλαγής PayPal. 

Δεν χρειάζεστε λογαριασμό paypal για να πληρώσετε με paypal. 

Μπορείτε επίσης να κάνετε πληρωμές μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσω της επιλογής Paypal. Το Paypal είναι διαθέσιμο μόνο όταν ολοκληρώνετε την online είσοδο στην πλατφόρμα του διαγωνισμού.

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε