8ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατηγορία Ασπρόμαυρη

Κατηγορία Έγχρωμη

ΘΕΜΑ: ελεύθερο & στις δυο κατηγορίες

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ημερομηνία παραλαβής έργων έως 28 Ιανουαρίου 2024

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΕΝΗΣ ΒΛΑΧΟΥ
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ
Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ
Γ’ ΕΠΑΙΝΟΣ Γ’ ΕΠΑΙΝΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α. Παναγέα Αθανασία, Εικαστική Φωτογράφος.

β. Σταμοπούλου Ναταλία, Φωτογράφος, Εικαστικός.

γ. Ιμσιρίδου Γεωργία, Φωτογράφος, επιμελήτρια φωτογραφικών αρχείων και συλλογών.

δ. Ανδρεάδη Τζένη, Φωτογράφος

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Στο διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε Ελληνίδα φωτογράφος, μέλος ή όχι της Ε.Φ.Ε., που ζει μόνιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάθε αλλοδαπή φωτογράφος, που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.

2. Οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή.

3. Κάθε διαγωνιζόμενη μπορεί να υποβάλλει μέχρι οκτώ (8) έργα συνολικά. Μέχρι τέσσερα στην ασπρόμαυρη και μέχρι τέσσερα στην έγχρωμη, συνοδευόμενα με δελτίο συμμετοχής.

4. Διαστάσεις: Μεγάλη πλευρά 3500 pixel, ανάλυση 300 ppi σε μορφή jpg  

5. Μορφή περιγραφής αρχείου ( με λατινικούς χαρακτήρες):

MP(κατηγορία)_(επίθετο)_01(αύξων αριθμός) (τίτλος έργου) π.χ.:

• MP_antoniou_01_..., MP_2…, κλπ.  για την ασπρόμαυρη

• CP_antoniou_01_...,  CP_02…, κλπ. για την έγχρωμη

6. Προσοχή: Σε κάθε φωτογραφία πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε συγκεκριμένος τίτλος. Τίτλος σε φωτογραφία του τύπου «άτιτλο» δεν γίνεται δεκτό.

7. Φωτογραφίες που έχουν διακριθεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς της Ε.Φ.Ε. αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Οι αποφάσεις των κριτικών επιτροπών είναι οριστικές και αμετάκλητες.

8. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 20 Φεβ. 2024 μέσω του site της ΕΦΕ,

 http://www.efe.com.gr/diagon.htm και της σελίδας της ΕΦΕ στο FB,  https://www.facebook.com/HellenicPhotographicSocie... .

9. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική δημόσια τελετή και τα έργα που θα διακριθούν θα προβληθούν στον εκθεσιακό χώρο της Ε.Φ.Ε. στις 8 Μαρτίου 2024 την ημέρα της γυναίκας.

10 Κάθε φωτογράφος μπορεί να  λάβει ένα βραβείο από κάθε κατηγορία και μια ανάρτηση.

11. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού (διαστάσεις έργων, αναγραφή στοιχείων, χρόνος υποβολής, οικονομικά θέματα, κ.λπ.) αποτελούν λόγο αποκλεισμού από την κρίση.

12. Η Ε.Φ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις διακριθείσες συμμετοχές για την προβολή της εταιρείας και την προώθηση των σκοπών της, σύμφωνα με το καταστατικό της, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον (όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά: για εκθέσεις, προβολές, έκδοση αναμνηστικών λευκωμάτων, ημερολογίων, κ.λ.π.), οι δε συμμετέχουσες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό (και σε οποιαδήποτε κατηγορία), αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσης των διακριθέντων έργων τους με την υπογραφή τους στο Δελτίο συμμετοχής, τους όπως πιο πάνω, στη Φωτογραφική Εταιρεία. Επίσης δηλώνουν ότι έχουν τα πλήρη δικαιώματα των φωτογραφιών. H Ε.Φ.Ε. υποχρεούται να αναφέρει πάντα το όνομα του δημιουργού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

1. Σε USB-stick ιδιοχείρως: στα γραφεία της Ε.Φ.Ε. Πόντου 12, Ιλίσια, τηλ. 2108228131, ΔΕ - ΠΑ 18:30-21:00, για όσους δεν έχουν δυνατότητα αποστολής email.

2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή wetransfer: e-mail contest@efe.com.gr με την ένδειξη:

«8ος Πανελλήνιος διαγωνισμός Γυναικών 2023».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μέλη –  10 €

Μη Μέλη Ε.Φ.Ε. -  15 €

Σπουδαστές – Φοιτητές 5 €

Το δικαίωμα συμμετοχής καταβάλλεται στα γραφεία της Ε.Φ.Ε.

ή στον λογαριασμό: Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: GR4101101650000016547051819

Δικαιούχος: Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία

(Τα έξοδα αποστολής του εμβάσματος, επιβαρύνεται ο αποστολέας, σε αντίθετη περίπτωση ακυρώνεται η συμμετοχή)

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ