7ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2022 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΘΕΜΑ: "Οι πολλαπλοί ρόλοι της γυναίκας στη ζωή" 

 • Κατηγορία Ασπρόμαυρη 
 • Κατηγορία Έγχρωμη

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ημερομηνία παραλαβής έργων έως 15 Φεβρουάριου 2023

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΕΝΗΣ ΒΛΑΧΟΥ 
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ
Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ
Γ’ ΕΠΑΙΝΟΣ Γ’ ΕΠΑΙΝΟΣ

Θα εκδοθεί φωτογραφικό λεύκωμα που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα βραβεία και τα έργα που θα διακριθούν, από τις Εκδόσεις Ε.Φ.Ε.. 

‘’Η γυναίκα στη ζωή της καλείται να ανταπεξέλθει σε διαφορετικούς ρόλους μέσα στην καθημερινότητα. Από τη μητρότητα, την καριέρα, τη προσωπική ζωή και τη συντροφικότητα, ως τον ρόλο της νοικοκυράς και της φροντίδας των ανθρώπων του περιβάλλοντός της’’.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α. Παναγέα Αθανασία, Εικαστική Φωτογράφος.

β. Σταμοπούλου Ναταλία, Φωτογράφος, Εικαστικός.

γ. Ιμσιρίδου Γεωργία, Φωτογράφος, επιμελήτρια φωτογραφικών αρχείων και συλλογών.

δ. Ανδρεάδη Τζένη, Φωτογράφος

αναπληρωματική : Χατζηστεφάνου Άννα-Μαρία, Φωτογράφος, καθηγήτρια αγγλικών

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Στο διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε Ελληνίδα φωτογράφος, μέλος ή όχι της Ε.Φ.Ε., που ζει μόνιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάθε αλλοδαπή φωτογράφος, που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.
 2. Οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή.
 3. Κάθε διαγωνιζόμενη μπορεί να υποβάλλει μέχρι οκτώ (8) έργα συνολικά. Μέχρι τέσσερα στην ασπρόμαυρη και μέχρι τέσσερα στην έγχρωμη, συνοδευόμενα με δελτίο συμμετοχής.
 4. Διαστάσεις: Μεγάλη πλευρά 3500 pixel, ανάλυση 300 ppi σε μορφή jpg  
 5. Μορφή περιγραφής αρχείου (με λατινικούς χαρακτήρες): 
  1. MP(κατηγορία)_(επίθετο)_01(αύξων αριθμός) (τίτλος έργου) π.χ.: 
   1. MP_antoniou_01_..., MP_2…, κλπ.  για την ασπρόμαυρη 
   2. CP_antoniou_01_...,  CP_02…, κλπ. για την έγχρωμη
 6. Προσοχή: Σε κάθε φωτογραφία πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε συγκεκριμένος τίτλος. Τίτλος σε φωτογραφία του τύπου «άτιτλο» δεν γίνεται δεκτό.
 7. Φωτογραφίες που έχουν διακριθεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς της Ε.Φ.Ε. αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Οι αποφάσεις των κριτικών επιτροπών είναι οριστικές και αμετάκλητες.
 8. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 27 Φεβ. 2023 μέσω του site της ΕΦΕ, http://www.efe.com.gr/diagon.htm και της σελίδας της ΕΦΕ στο FB, https://www.facebook.com/HellenicPhotographicSocie... .
 9. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική δημόσια τελετή και τα έργα που θα διακριθούν θα προβληθούν στον εκθεσιακό χώρο της Ε.Φ.Ε. στις 8 Μαρτίου 2023 την ημέρα της γυναίκας.
 10. Κάθε φωτογράφος μπορεί να  λάβει ένα βραβείο από κάθε κατηγορία και μια ανάρτηση.
 11. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού (διαστάσεις έργων, αναγραφή στοιχείων, χρόνος υποβολής, οικονομικά θέματα, κ.λπ.) αποτελούν λόγο αποκλεισμού από την κρίση.
 12. Η Ε.Φ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις διακριθείσες συμμετοχές για την προβολή της εταιρείας και την προώθηση των σκοπών της, σύμφωνα με το καταστατικό της, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον (όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά: για εκθέσεις, προβολές, έκδοση αναμνηστικών λευκωμάτων, ημερολογίων, κ.λ.π.), οι δε συμμετέχουσες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό (και σε οποιαδήποτε κατηγορία), αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσης των διακριθέντων έργων τους με την υπογραφή τους στο Δελτίο συμμετοχής, τους όπως πιο πάνω, στη Φωτογραφική Εταιρεία. Επίσης δηλώνουν ότι έχουν τα πλήρη δικαιώματα των φωτογραφιών. H Ε.Φ.Ε. υποχρεούται να αναφέρει πάντα το όνομα του δημιουργού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Σε USB-stick ιδιοχείρως: στα γραφεία της Ε.Φ.Ε. Πόντου 12, Ιλίσια, τηλ. 2108228131, ΔΕ - ΠΑ 18:30-21:00, για όσους δεν έχουν δυνατότητα αποστολής email.
 2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή wetransfer: e-mail contest@efe.com.gr με την ένδειξη: «7ος Πανελλήνιος διαγωνισμός Γυναικών 2022».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μέλη –  10 €

Μη Μέλη Ε.Φ.Ε. -  15 €

Σπουδαστές – Φοιτητές 5 €

Το δικαίωμα συμμετοχής καταβάλλεται στα γραφεία της Ε.Φ.Ε. ή στον λογαριασμό: Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: GR4101101650000016547051819

Δικαιούχος: Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία

(Τα έξοδα αποστολής του εμβάσματος, επιβαρύνεται ο αποστολέας, σε αντίθετη περίπτωση ακυρώνεται η συμμετοχή)

Από τα έσοδα του διαγωνισμού θα χρηματοδοτηθεί η έκδοση του Φωτογραφικού Λευκώματος που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα βραβεία και τα έργα που θα διακριθούν, από τις Εκδόσεις Ε.Φ.Ε. καθώς και η έκθεση φωτογραφίας με τις 12 βραβευθείσες φωτογραφίες του Διαγωνισμού.