5ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΟΥ 2023 ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Φόρμα Διαγωνισμού

• 1η Κατηγορία:  «Κλασσικό – Ακαδημαϊκό γυμνό»

• 2η Κατηγορία:  «Λεπτομέρειες σώματος - παραμορφώσεις»

• 3η Κατηγορία:  «conceptual - Θεματικό γυμνό»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ημερομηνία παραλαβής έργων έως:  24 ΜΑΙΟΥ 2023

ΒΡΑΒΕΙΑ

Κλασσικό – Ακαδημαϊκό γυμνό Λεπτομέρειες σώματος - παραμορφώσεις conceptual - Θεματικό 
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ
Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ
Γ’ ΕΠΑΙΝΟΣ Γ’ ΕΠΑΙΝΟΣ Γ’ ΕΠΑΙΝΟΣ

Ο Διαγωνισμός είναι αφιερωμένος στα δέκα χρόνια των workshop γυμνού της ΕΦΕ (2013-2023 ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ WORKSHOP ΓΥΜΝΟΥ) και οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μόνο στα workshops της ΕΦΕ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α. Garik Avanesian, MFIAP, EFIAP/b (Armenia)

β. Alexander Kharvat, NSPAU, EFIAP, MFIAP(Ukraine)

γ. Josef Danyi, EFIAP, EP (Czech Republic)

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Στον παρόντα  διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε Έλληνας φωτογράφος, μέλος ή όχι της Ε.Φ.Ε., που ζει μόνιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάθε αλλοδαπός φωτογράφος, που συμμετείχε  σε κάποιο από τα workshop της ΕΦΕ στη περίοδο 2013-2023.

2. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους, συνοδευόμενες με το Δελτίο Συμμετοχής, αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή.

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι δώδεκα  (12) έργα συνολικά (έγχρωμα ή Α/Μ), δηλαδή μέχρι τέσσερα για κάθε κατηγορία, συνοδευόμενα με δελτίο συμμετοχής, το οποίο μπορούν να το ‘’κατεβάζουν’’ από το site της ΕΦΕ (http://www.efe.com.gr/diagon.htm).

4. Διαστάσεις φωτογραφιών: σε μορφή jpg, η μεγάλη πλευρά στα 2500 pixels, στα 150 ppi (ρύθμιση ποιότητας #10). Να μην υπερβαίνει η κάθε φωτογραφία τα 6 MB μέγεθος αρχείου.

Μορφή περιγραφής αρχείου ( με λατινικούς χαρακτήρες): (κατηγορία)_(επίθετο)_01(αύξων αριθμός) (τίτλος έργου) π.χ.:

• CLN_papadopoulos_01_nude, κλπ. για το Κλασσικό – Ακαδημαϊκό γυμνό

• DTN_papadopoulos_01_nude   κλπ. για τις  Λεπτομέρειες σώματος - παραμορφώσεις

• ALN_papadopoulos_01_nude , κλπ. για το conceptual - Θεματικό γυμνό

5. Προσοχή: Σε κάθε φωτογραφία πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε συγκεκριμένος τίτλος. Τίτλος σε φωτογραφία του τύπου «άτιτλο» δεν γίνεται δεκτό.

6. Οι συμμετέχοντες με την υπογραφή τους στο Δελτίο Συμμετοχής δηλώνουν ότι έχουν τα πλήρη δικαιώματα των φωτογραφιών που αποστέλλουν στον Διαγωνισμό και ότι η ΕΦΕ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη γι αυτό.

7. Οι αποφάσεις της κριτικής  επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες. 

8. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική δημόσια τελετή κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ της ΕΦΕ τον Ιούνιο και  της έκθεσης γυμνού στο ATHENS EUROPEAN CENTER.

9. Οι νικητές των διαγωνισμών υποχρεούνται να παρευρίσκονται στην τελετή απονομής των βραβείων και των επάθλων ή να αντιπροσωπεύονται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

10. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού (διαστάσεις έργων, αναγραφή στοιχείων, υποβολή, κ.λ.π.) αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την κρίση.

11. Η Ε.Φ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις διακριθείσες συμμετοχές για την προβολή της εταιρείας και την προώθηση των σκοπών της, σύμφωνα με το καταστατικό της, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον (όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά: για εκθέσεις, προβολές, έκδοση αναμνηστικών λευκωμάτων, ημερολογίων, δημιουργία video ηχοραμάτων, κλπ.), οι δε συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό (και σε οποιαδήποτε κατηγορία), αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσεως των διακριθέντων έργων τους με την υπογραφή τους στο Δελτίο συμμετοχής, όπως πιο πάνω, στη Φωτογραφική Εταιρεία. H Ε.Φ.Ε. υποχρεούται να αναφέρει πάντα το όνομα του δημιουργού.

12. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις  10 Ιουνίου 2023 και η απονομή των βραβείων θα γίνει το μέχρι τέλους Ιουνίου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από το site της ΕΦΕ. Η ενημέρωση των συμμετασχόντων θα γίνεται και αυτή από τις ανακοινώσεις του site της ΕΦΕ ( http://www.efe.com.gr/ ) και της επίσημης σελίδας της ΕΦΕ στο Facebook (https://www.facebook.com/HellenicPhotographicSocie... )

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

1. Με αποστολή μέσω Internet(και μέσω wetransfer), στο e-mail: contest@efe.com.gr με την ένδειξη « 5ος Πανελλήνιος διαγωνισμός ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΟΥ Ε.Φ.Ε. 2023».

2. Σε USB stick, ιδιοχείρως: στα γραφεία της Ε.Φ.Ε.: Πόντου12, Ιλίσια, τηλ. 2108228131, ΔΕ - ΠΑ 18:30-21:00, για όσους δεν έχουν δυνατότητα αποστολής e-mail.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 15 ευρώ

Το δικαίωμα συμμετοχής αφορά τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ανεξάρτητα από τις κατηγορίες που θα συμμετάσχουν οι διαγωνιζόμενοι  και τον αριθμό των φωτογραφιών και καταβάλλεται στο λογαριασμό της Ε.Φ.Ε.: 

Εθνική Τράπεζα, ΙΒΑΝ: GR4101101650000016547051819

Δικαιούχος: Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία 

Οι κριτές

Garik Avanesian, MFIAP, EFIAP/b

Publisher. Since 1995 live in Prague. In 2012 - MFIAP honour. More than 700 participations in International Photographic Salons and Exhibitions worldwide. Organized Yearly International Photo Camp since 2004. Publish PhotoART magazine 2006-2008. Chairman of The Czech Federation of Photographic Art Liaison Officer FIAP

Alexander Kharvat, NSPAU, EFIAP, MFIAP 

I have been engaged in photography since childhood. Since 1999 I am a member of the National Society of Photo Artists of Ukraine. Since 2005 I am an AFIAP, since 2008 I am an EFIAP. Also I am a participant and prizewinner of more than 260 exhibitions in different countries of the world. I had more than 150 solo exhibitions in Ukraine and abroad. I was an organizer of national and international art photography competitions "Pokrova Photovernissage" since 2006 under the patronage FIAP, Rivne Photography Cup since 2012, International Reporting Photography Competition "Life Press Photo" since 2015 and others. Publisher and author of more than 60 books on art, culture, local history and photography. I am a teacher of photography at the National University of Ostroh Academy and International Economics and Humanities University. I am a founder and teacher of Private Photography School. I am a head of the Prostir Photo Club ILFIAP 2032. I am a founder of Rivne Museum of Photography. I am a head of Ukrainian Center of Photo Art. I love photography, I love talking to photographers about photography. I love photographic travels, I photograph people's lives. I study. I love to share my knowledge and skills. I am collecting a collection of cameras, accessories and photos for the Museum of Photography. Now I am writing a book about the history of photography, there will be many illustrations.

Jozef Danyi  

He was born in 1969. He lives and works in the picturesque city of Bruntál, Czech Republic. As a self-taught photographer he focuses primarily on portrait photography and his creation has the hallmarks of mastering of a widely opened diaphragm and dramatic utilization of light. His distinctive work is characteristic not only by its composition but also sensitivity and sensuality. Jozef has been actively participating in the International Photographic Salons since 2012. He represented Czech Republic in the World Photographic Cup which was co-organized also by the FEP (Federation of European Photographers). The same Federation qualified him in 2014 for the European Photographers (EP) and simultaneously granted him the EP title. He is an active member of the Czech Federation of Art Photography (CFFU) and the International Federation of Photographic Art (FIAP) which awarded him the Artiste FIAP title (AFIAP in 2014) and Excellence FIAP (EFIAP) title in 2017. Since 2020 Jozef is a member CFA Affiliate Artist (France) and Artist Collective (Australia).