Η ΝΙΚΟΝ στην Ε.Φ.Ε

Παρουσίαση των συστημάτων mirrorless της Nikon των μηχανών NIKON Z και φακών μοντούρας Z.

Το σεμινάριο - σκοπεύει στην παρουσίαση και ανάλυση των τεχνολογιών αιχμής που ενσωματώνουν οι μηαχνές της Nikon Z καθώς και οι φακοί μοντούρας Ζ.

Θα γνωρίσουμε τα πλεονεκτήματα των συστημάτων mirrorless της Nikon, ενώ παράλληλα θα ανοίξει ένα φόρουμ για συζήτηση και διάλογο μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων σε μια αναπτυσσόμενη αγορά φωτογραφίας.